Karkala

Showing the single result

ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆ ತಟ್ಟೆ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಹಾಳೆ ತಟ್ಟೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 100 ತಟ್ಟೆಗಳಿವೆ. ದರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ‌: ಚೌಕಕಾರ – ₹ 180 10 inches – ₹ 280 11 inches – ₹ 360 12 inches –...
On Call
Open chat