ಕೋಕಂ ಸಿಪ್ಪೆ

ಕೋಕಂ ಸಿಪ್ಪೆ

PU
On Call
1
(1)

ಕೋಕಂ ಸಿಪ್ಪೆ ಜ್ಯೂಸ್, ತಂಬಳಿ, ಸಾರು, ಇತ್ಯಾದಿ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಪುನರ್ಪುಳಿಯ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಅಡುಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರುಚಿಸೋದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೋಕಂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಕೋಕಂ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ.

ಕೊರಿಯರ್‌ ಮೂಲಕವು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.

Average rating 1 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Gajanan Hegde Arun Enterprises Near Ashwini Circle, Nayak Building Hospet Road, Sirsi - 581401 ,581401,Sirsi,Uttara Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat