Rashtrotthana sahitya -Bharata Bharati

Rashtrotthana sahitya -Bharata Bharati

Popular
 6,600
5
(2)

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದುಕಲು ಕಲಿಸುವ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಭಾರತ-ಭಾರತಿ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಪದಮಾಲೆ ಯಲ್ಲಿದೆ.

ಒಟ್ಟು 600 ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ 200 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಭಾರತ-ಭಾರತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

600 ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 6600 ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 100 ಪುಸ್ತಕಗಳೂ ಲಭ್ಯ

ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸಲು :  sahityabooks.com ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

 

https://www.sahityabooks.com/shop/bharata-bharati-kannada/bharata-bharati-kannada-600-books/

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat